UnIQ - voorziening meer- en hoogbegaafdheid

Image
UnIQ-logo-RGB-groot

Een voorziening voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Samen zorgen dat alle kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past, op hun eigen niveau en zo dicht mogelijk bij huis, het liefst in de eigen plaats.

Elk kind leert weer anders, heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en kansen. Sommige leerlingen zijn meer – of hoogbegaafd en ook zij hebben recht op onderwijs wat tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften. Soms lukt dat prima op de eigen school, soms is daar extra ondersteuning bij nodig en in een enkel geval zelfs speciaal onderwijs. Als Radar willen we graag ook deze leerlingen binnen hun eigen vertrouwde omgeving geven wat ze nodig hebben. Voor de vakantie deden we u de belofte om in het nieuwe jaar te starten met een nieuwe vorm van onderwijs aan meer – en hoogbegaafde leerlingen. Een ambitieuze belofte, die we graag nakomen!

Image
UnIQ-logo-RGB-groot

Een voorziening voor meer- en hoogbegaafde kinderen

Samen zorgen dat alle kinderen onderwijs krijgen dat bij hen past, op hun eigen niveau en zo dicht mogelijk bij huis, het liefst in de eigen plaats.

Elk kind leert weer anders, heeft zijn eigen talenten, mogelijkheden en kansen. Sommige leerlingen zijn meer – of hoogbegaafd en ook zij hebben recht op onderwijs wat tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften. Soms lukt dat prima op de eigen school, soms is daar extra ondersteuning bij nodig en in een enkel geval zelfs speciaal onderwijs. Als Radar willen we graag ook deze leerlingen binnen hun eigen vertrouwde omgeving geven wat ze nodig hebben. Voor de vakantie deden we u de belofte om in het nieuwe jaar te starten met een nieuwe vorm van onderwijs aan meer – en hoogbegaafde leerlingen. Een ambitieuze belofte, die we graag nakomen!

Body

Afgelopen periode is er ontzettend hard gewerkt om deze belofte na te komen en met trots kunnen we u vertellen dat we na de herfstvakantie starten met een pilot ‘voorziening onderwijs aan meer- en hoogbegaafden’. Hoe gaat deze pilot er uit zien?

De kern is dat de leerlingen werken met een persoonlijk leerplan. Eén dag in de week – op woensdag - komen de leerlingen bij elkaar in Kindcentrum Jan Wouter van den Doel in Zierikzee. Samen met hun leerkracht gaan ze aan de slag met hun leerplan. Die dag werken ze aan een thema. Het eerste thema is muziek. De rest van de week zijn de leerlingen in hun eigen groep op hun eigen school en wordt er uiteraard ook aan het leerplan gewerkt.

Een tweetal radarmedewerkers wordt momenteel opgeleid tot hoogbegaafdheidexpert. Eén van hen is de leerkracht van de groep: Martineke Biesma. Zij is momenteel ook leerkracht in het Taal Expertise Centrum, gevestigd in Kindcentrum Jan Wouter. De andere collega is Esther in ’t Anker, die als intern begeleider betrokken is bij de voorziening meer- en hoogbegaafdheid en bij de start als leerkracht zal ondersteunen.
Naast het lesgeven en begeleiden van de leerlingen op woensdag, zullen de experts in een later stadium ook zorgen voor de begeleiding (ambulant werk genoemd) van de eigen leerkrachten van de leerlingen.
De pilot loopt tot de voorjaarsvakantie. Tussentijds en aan het einde zullen we de pilot evalueren (samen met alle betrokkenen: leerkrachten, kinderen, ouders) en zal de voorziening zijn volwassen vorm krijgen, samen met de ambulante zorg.
U begrijpt dat we de pilot niet te groot opstarten. We beginnen met ongeveer 10 tot 12 kinderen. In een later stadium bekijken we hoe ver we kunnen groeien in het aantal leerlingen. Ons kerndoel is daarbij dat elk (meer- en hoogbegaafd) kind recht heeft op een optimale ontwikkeling van zijn kansen en mogelijkheden. Met deze voorziening geven we deze groep kinderen deze mogelijkheid.
Het selecteren van de leerlingen die aan de pilot mee mogen doen, doen we zeer zorgvuldig, in goed overleg met de leerkrachten, intern begeleiders en de ouders.

Uiteraard houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de pilot.
Vragen? Neem contact op met de IB-er van de school of met ondergetekende.


M.vr.gr.
Clemens Pronk (cpronk@radarscholen.nu)