Typevaardigheid

Body

Het werken met computers doen de kinderen binnen ons onderwijs volop. Dagelijks wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe digitale mogelijkheden. Om goed om te kunnen gaan met de computers is typevaardigheid van belang. Goed de weg weten op het toetsenbord en een goede snelheid zijn basisvoorwaarden.
Daarom bieden Radarscholen in groep 6 een cursus typevaardigheid aan voor alle leerlingen. Deze lessen worden onder schooltijd verzorgd door de eigen leerkracht. Deze leerkracht is daartoe speciaal geschoold. De cursus wordt afgesloten met een diploma. Meer informatie is op te vragen bij de leerkrachten van groep 6.