Taal expertise centrum

Body

Welkom op de pagina van het Taalexpertise Centrum (TEC) Zierikzee!

Wat is het TEC?

Het Taalexpertise Centrum (TEC) Zierikzee is op 1 februari 2016 ontstaan uit een samenwerking tussen de schoolbesturen Radar en Obase op Schouwen-Duiveland. Met de toename van het aantal vluchtelingen naar Nederland, ontstond een groeiende vraag naar expertise rondom nieuwkomersonderwijs. Door het opstarten van een nieuwkomersgroep in Zierikzee, die de kinderen in de leeftijd van 6-11 jaar ’s morgens bezochten, werd een antwoord gegeven op de handelingsverlegenheid van de scholen. De nadruk van het onderwijs in de ochtenden lag op de verwerving van de Nederlandse taal, lezen en rekenen. In de middagen bezochten de kinderen hun reguliere school.

Inmiddels is het aantal vluchtelingen teruggelopen, waardoor er onvoldoende leerlingen overblijven om een fysieke klas te vormen. Daarnaast is scherp duidelijk geworden dat niet alleen de eerstejaars nieuwkomers de expertise van het TEC hard nodig hebben. Door op een ambulante manier te werken, kunnen ook kinderen die langer dan 1 jaar in Nederland zijn voorzien worden van een passend aanbod op het gebied van mondelinge taalvaardigheid. De omslag van de fysieke groep naar het ambulant bezoeken van de reguliere scholen werd gemaakt op 1 januari 2019. De expertise van het TEC wordt op deze wijze breder ingezet en meerdere doelgroepen worden bediend.

Wat doet het TEC?

De ambulante begeleiding vanuit het TEC ondersteunt zowel leerlingen als scholen. De begeleiding van de leerlingen bestaat uit verzorgen van een passend aanbod op het gebied van de mondelinge taalvaardigheid. Vanaf eind oktober 2019 worden de eerstejaars nieuwkomers één ochtend in de week geclusterd. Zij komen op maandagochtend naar het TEC in Zierikzee waar ze de hele ochtend worden ondergedompeld in de Nederlandse taal. Er wordt onder meer gewerkt aan woordenschat, zinsbouw en taalgebruik. Daarnaast bezoeken de ambulant begeleiders deze leerlingen één keer per week op de eigen school. Tijdens deze bezoeken wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid. De tweedejaars nieuwkomers worden ook één keer per week op de eigen school bezocht, waar de ambulant begeleiders met hen werken aan pre-teaching uit de taalmethode of Nieuwsbegrip. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de stamleerkrachten.

De begeleiding van de school richt zich op het verzorgen van de intake, het meedenken over het onderwijsinhoudelijk aanbod voor de leerling en het fungeren als vraagbaak op het gebied van nieuwkomersonderwijs voor leerkrachten, intern begeleiders en directie van de scholen.

Komt mijn leerling in aanmerking voor begeleiding van het TEC?

Als u een eerstejaars of tweedejaars nieuwkomer op uw school heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor begeleiding vanuit het TEC. Graag informeren wij u hierover. U kunt hiervoor contact opnemen met het TEC, zie contactgegevens hieronder. Als u vragen heeft over leerlingen die langer dan twee jaar in Nederland zijn, dan kunt u ook bij ons terecht. Neem gerust contact op voor meer informatie.

 Wie werken er op het TEC?

Nelske Klink, coördinator (werkdag: maandag)

Nelske heeft jarenlang ervaring in diverse groepen in het basisonderwijs en maakte in 2016 de overstap naar het nieuwkomersonderwijs. Ze rondde in 2017 de Post HBO NT2 in het Basisonderwijs af en vervolgens in 2018 een premaster aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op het gebied van taalstoornissen. Momenteel volgt ze daarvoor de Master. Daarnaast is ze ambulant begeleider bij het samenwerkingsverband en begeleidt ze daarin leerkrachten en kinderen bij vragen rondom taalontwikkeling, meertaligheid en dyslexie.

Wendy de Vrieze, ambulant begeleider (werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag)

Wendy is na jaren in het reguliere onderwijs gewerkt te hebben, inmiddels bijna zes jaar actief in het nieuwkomersonderwijs, als leerkracht en ambulant begeleider. Ze heeft in 2018 de Master Educational Needs Expert Nieuwkomersonderwijs afgerond en zij volgde in 2015 de Post HBO NT2 in het Basisonderwijs. Ze schreef mee aan de lessenserie rondom meertaligheid van het SLO (https://slo.nl/@10529/lesactiviteiten/) en geeft workshops over meertaligheid en nieuwkomersonderwijs. Daarnaast schrijft zij maandelijks een blog over nieuwkomersonderwijs en meertaligheid, te lezen via https://www.onderwijswereld-po.nl/inspiratie/.

 

Image
radarscholen-team-martineke-biesma.jpg

Martineke Biesma, ambulant begeleider

(werkdagen: maandag en vrijdag)
Martineke is werkzaam geweest in het speciaal- en het reguliere basisonderwijs. Sinds januari 2016 is zij werkzaam bij het TEC in Zierikzee. Eerst als leerkracht en nu als ambulant begeleider. Ze begeleidt anderstalige leerlingen op diverse basisscholen en coacht leerkrachten die anderstalige leerlingen in de klas hebben. In 2017 volgde zij de Post HBO NT2 in het Basisonderwijs en volgde zij modules rondom taalontwikkelingsstoornissen.

Image
radarscholen-team-martineke-biesma.jpg

Martineke Biesma, ambulant begeleider

(werkdagen: maandag en vrijdag)
Martineke is werkzaam geweest in het speciaal- en het reguliere basisonderwijs. Sinds januari 2016 is zij werkzaam bij het TEC in Zierikzee. Eerst als leerkracht en nu als ambulant begeleider. Ze begeleidt anderstalige leerlingen op diverse basisscholen en coacht leerkrachten die anderstalige leerlingen in de klas hebben. In 2017 volgde zij de Post HBO NT2 in het Basisonderwijs en volgde zij modules rondom taalontwikkelingsstoornissen.

Body

Contactgegevens:

Taal Expertise Centrum Zierikzee (TEC Zierikzee)
Hatfieldpark 1-2, 4301 XC Zierikzee (Wij zijn gevestigd in Pontes Pieter Zeeman). Lokaal 220

Email: n.klink@teczierikzee.nl
Telefoon: 06 – 37 27 12 68