Radar digitaal

Body

Alle Radarscholen goed voorzien van een professioneel netwerk (WIFI), moderne devices en digitale schoolborden.
Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben een Chromebook (Prowise) beschikbaar.

Om goed op de computer (of andere devices) te kunnen werken bieden Radarscholen typevaardigheid aan in groep 5 en 6 (zie Radar Extra typevaardigheid).

Op alle Radarscholen zijn digitale schoolborden van Prowise aanwezig. Dit geeft een grote meerwaarde aan de instructie en aan het verwerken van informatie met de leerlingen.

Alle scholen werken met digitale programma’s als Snappet, Oefenweb, Muiswerk e.d. Dit maakt het mogelijk om op eigen niveau, tempo en plaats te oefenen en leerstof te verwerken.