Plusklas

Body

Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben heeft Radar een plusklas. De plusklas komt een aantal malen per jaar bij elkaar. Er staat dan een thema centraal. In de plusklas gaat het om onderzoekend leren. Eerst gaat de leeling zelf met het thema aan de slag: wat weet ik al? Wat wil ik weten? Daarna volgt met alle plusleerlingen een college door een gastdocent. Na dit college vormen de leerlingen in groepjes hun onderzoeksvraag. Op school gaan ze met deze onderzoeksvraag aan de slag. Verwerken hun kennis in een presentatie. In een tweede bijeenkomst presenteren de leerlingen hun gevonden kennis aan elkaar.