GMR

Body

Reglement
Het reglement van de GMR kun u hier inzien/downloaden: Basisreglement GMR

 
Samenstelling
De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van Radar bestaat uit de volgende leden:

Radarschool De Morgenster:
Jolanda Deurloo (personeel) en Rianne Hartman (ouder)

Radarschool Helchersee:
Evelien van der Bok (personeel) en Marco Capelle (ouder)

Radarschool Jan Wouter van den Doel:
Hanneke Hersman (personeel) en Bianca Dumay (ouder)

Radarschool Onder de Wieken:
Stephanie Davidse (personeel) en Mark Schouten (ouder)

Radar Jenaplanschool J.L. de Jonge:
Ellen van den Hoek (personeel) en Jan de Pagter (ouder)

Voorzitter: Jan de Pagter
Secretaris: vacature
 

Contactadres: volgt