Bestuur van Radar

Body

Radar is een vereniging waarvan de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan is.
De Algemene Ledenvergadering kiest uit haar midden een Algemeen Bestuur.

Het algemeen bestuur (toezichthoudend bestuur) bestaat uit de volgende personen

voorzitter      Mw. E. (Esther) de Ruijter      Scharendijke
secretaris      Dhr. B. (Bert) Flikweert      Zonnemaire
penningmeester (adviseur)      Dhr. P.P.P. (Paul) Potman      Zierikzee
algemeen lid      Dhr. E.S. (Eldert) Francke      Scharendijke
vice-voorzitter      Mw. M.C. (Marlinde) Eichler de Jonge      Zierikzee
algemeen lid      Dhr J. (Johan) Hoff   Zierikzee
            

 

Het toezichthoudend bestuur heeft een eigen e-mailadres: bestuur@radarscholen.nu

Bestuurswerk is vrijwilligerswerk, zij ontvangen geen bezoldiging.
Er is een mogelijkheid om onkostenvergoeding te ontvangen.

Het bestuur heeft het grootste deel van haar taken gedelegeerd aan de algemeen directeur. Zij functioneert zelf als toezichthouder (volgens code Goed bestuur).
Dit is vastgelegd in het managementstatuut en het ITK (intern toetsingskader).