Over Radar

Radar is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestant-christelijk onderwijs te Schouwen-Duiveland.

Body

Op de onderliggende pagina’s vindt u informatie over het bestuur, het management en de GMR van Radarscholen.

Radar is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van scholen voor protestant-christelijk onderwijs te Schouwen-Duiveland. Zij beoogt niet het maken van winst.
Artikel 4 statuten 2016.

Radar wordt in de wandelgangen ook wel Radarscholen genoemd.

RSIN: 815181693
KVK: 22059903

Voor post- en bezoekadres zie contactgegevens.