UnIQ met oog voor talent

radar-UnIQ-met-oog-voor-talent

Radar brengt meer- en hoogbegaafde kinderen samen
Woensdagmorgen was een spannend moment voor tien leerlingen van diverse basisscholen van Radar. Zij startten in het Kindcentrum ‘Jan Wouter van den Doel’ in Zierikzee hun eerste lessen bij UnIQ: de bovenschoolse plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen van de scholengroep op Schouwen-Duiveland. 

 Ontwikkelen doe je samen
"Elk kind is voor ons uniek, met zijn eigen talenten en kansen. Het optimaal ontwikkelen van die talenten, kwaliteiten en kansen van elk kind in het bijzonder, is het uitgangspunt van ons onderwijs",  vertelt Clemens Pronk, bestuurder van Radar. Hij is ontzettend blij met UnIQ onderwijs op maat aan de kinderen te kunnen leveren. "We bieden al langer meer- en hoogbegaafde kinderen extra uitdaging op hun eigen school, in hun eigen klas. Zo maken zij bijvoorbeeld opdrachten uit de ‘Pittige Plus Torens’. We zien dat kinderen behoefte hebben aan een meer structurele vorm. Met UnIQ zijn zij niet meer de enige in de klas, maar gaan zij de uitdaging aan samen met andere kinderen."

Professioneel team
"Het is zo fijn om te zien hoe kinderen hun draai vinden in dit samenwerkend, onderzoekend, thematisch en projectmatig onderwijs, zegt Esther in’t Anker intern begeleider van UnIQ. "Dit onderwijs richt zich helemaal op de eigen behoeften en interesses van de leerling, daar dragen wij graag aan bij." De leerkracht en IB-er volgden een opleiding specialist Hoogbegaafdheid aan de Online-academie ‘WijsSein'. "Met onze kennis kunnen we met elkaar de kinderen de variatie bieden die ze verder motiveert.”

Ook op de eigen school
"Als team bieden we niet alleen begeleiding aan de kinderen, maar juist ook aan de groepsleerkrachten en intern begeleiders.", vult Martineke Biesma, de leerkracht aan. “We stemmen met de school af wat een kind nodig heeft en zorgen daarin voor een stuk continuïteit. Naast onze eigen locatie zijn we ook op de scholen zelf een aantal uur extra inzetbaar voor of samen met het kind. Hier hebben we bewust voor gekozen. Het overall begeleiden van de leerprocessen maakt dat wij kinderen echt kunnen stimuleren. Onze rol is meer het coachen dan de kennisoverdracht."

UnIQ is specifiek
Het onderwijsaanbod van UnIQ is bijzonder. Het curriculum is opgebouwd uit: sociaal-emotioneel leren, debat, filosofie, projecten, research, wetenschap en techniek, presenteren en excursies.  "We volgen de leerlingen een half jaar. Hoe vinden ze het? Kunnen ze het 'erbij' hebben? Waar liggen hun talenten?", vertelt Pronk verder. "De kinderen komen uit de groepen 4 - 8 en worden alle woensdagen van 8.30 tot 14.00 uur begeleid, dit kan ook best pittig zijn. Gelukkig is voor veel kinderen dit precies wat ze willen. Op grond van de samen met hen gestelde leerdoelen besluiten we in de voorjaarsvakantie of het kind langer blijft of op de eigen basisschool verder wordt begeleid. Beide opties zijn goed, zolang de leerling zich er prettig bij voelt." 

De bestuurder sluit af met te zeggen dat hij trots is op de voortvarendheid van het ontwikkelteam en de stuurgroep dat met het vormen van de plusklas aan de slag ging. " Het is voor onze kinderen en hun ouders heel fijn dat we nu al van start zijn. We nodigen in het voorjaar van 2021 graag iedereen die nieuwsgierig is naar deze nieuwe vorm, kinderen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen uit voor de feestelijke opening!

Contactpersoon: Clemens Pronk (cpronk@radarscholen.nu)
Bereikbaar via: 06 54222904