Praktijkpabo van start.

Opleiding tot leerkracht in de Radarscholen? Praktijkpabo van start. 

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en vijf basisschoolbesturen (uit omgeving Zeeland/Goeree/Hoekse waard) waaronder Radar tekenden op vrijdag 7 februari 2020 een overeenkomst waarin intensief samenwerken centraal staat. Samen starten de scholen in september 2020 met de Praktijkpabo. Dit is een variant van de opleiding Leraar Basisonderwijs waarin leren in de basisschool centraal staat.

Als besturen willen we meer leerkrachten trekken en behouden voor het christelijk basisonderwijs. De gezamenlijke doelen zijn het opleiden van meer nieuwe leerkrachten, begeleiden van startende leerkrachten en het innoveren van het basisonderwijs.

Samen werken aan innovatief en toekomstbestendig onderwijs
“Op dit moment zijn alle klassen nog bemenst door bevoegde leerkrachten die bewust kiezen voor het protestants-christelijke onderwijs. Maar we zien dat de krapte ook in onze regio toeneemt. Met deze samenwerking gaan we ervoor dat we in een krimpende personeelsmarkt geen concessies hoeven te doen als het gaat om de christelijke identiteit bij het benoemen van nieuwe leerkrachten. Graag willen we ook leerkrachten behouden voor onze regio. Nu gaan ze elders in het land studeren en blijven daar vaak hangen. Daarnaast willen we elkaar uitdagen om innovatief en toekomstbestendig onderwijs te ontwikkelen en te behouden.”

De samenwerkende partners vinden elkaar ook in de identiteit. “Op onze scholen, die openstaan voor kinderen van alle achtergronden, valt of staat de christelijke identiteit van de scholen met de christelijke identiteit van de leerkrachten zelf. Studenten die studeren aan de CHE kiezen er bewust voor om hun christen-zijn mee te nemen naar de kinderen in de klaslokalen. Een belangrijke kernwaarde voor ons.”

Praktijkpabo: leerkracht worden in eigen omgeving
Vanaf september 2020 start de Praktijkpabo in Zeeland, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. Aan deze variant van de opleiding Leraar Basisonderwijs studeren in andere regio’s al ongeveer 100 studenten. “De Praktijkpabo is interessant voor studenten die leerkracht willen worden, vooral in de praktijk willen leren en in eigen omgeving willen studeren.” Vanaf de eerste week leren de studenten twee dagen in de praktijk op een basisschool in de omgeving van hun woonplaats. Studenten reizen één dag in de week naar Ede (of indien de groep groot genoeg is naar Dordrecht) voor colleges vanaf 10.30 uur. De andere twee dagen staan in het teken van zelfstudie, samenwerken met medestudenten, lesvoorbereiding en begeleiding.  
“De kwaliteit van de online leeromgeving, de flexibiliteit van de opzet en de nauwe samenwerking tussen de stagescholen en de CHE met de ICO-er (Interne Coach Opleider) als verbindende factor spreekt ons aan in het concept van de Praktijkpabo.”

De opleiding Leraar Basisonderwijs aan de CHE leidt meesters en juffen op met oog voor elke leerling en met een gereedschapskist didactische en pedagogische vaardigheden. Studenten worden uitgedaagd zelf een voorbeeld te zijn, elk kind te stimuleren op zijn of haar niveau en bij te dragen aan de identiteit van de school. In alle opleidingsvarianten (voltijd, deeltijd, praktijkpabo, zij-instroom) kunnen studenten rekenen op betrokken docenten en onderwijs van hoge kwaliteit. Als student ontdek je wie je wilt zijn als leerkracht voor de kinderen, je team en de school en kun je bijdragen aan het onderwijs van de toekomst.

Geïnteresseerden voor de Praktijkpabo kunnen contact opnemen met de CHE (www.che.nl/praktijkpabo) of met Clemens Pronk (cpronk@radarscholen.nu / 06 54222904).

Opleiding tot leerkracht in de Radarscholen