Leerplicht

Vanaf de vijfde verjaardag is uw kind leerplichtig. Het onderwijs is belangrijk om te volgen en kan niet zomaar gemist worden. Anderzijds leren kinderen samen met en van elkaar. Uw kind kan ook niet zomaar gemist worden. Daarom is er een regionaal beleid voor de leerplichtige leerlingen. Het bureau van de leerplicht heeft daartoe een folder gemaakt. In bijgaande folder leest u de verdere informatie.