Klachtenregeling

Samenvatting

Radar is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor bijzonder onderwijs. U kunt deze vinden via: geschillencommissies bijzonder onderwijs.
De vertrouwenspersoon van Radar: Mw. J. Timmerman te Zierikzee, Telefoon: 06- 23619615 of per email: joka@xs4all.nl

De regeling
Body

Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Dat geldt ook voor Radar. Een fout kan leiden tot ontevredenheid of soms zelfs tot een klacht. Hoe scholen met klachten om moeten gaan is geregeld in de Wet op het Primair Onderwijs in artikel. Radar is aangesloten bij de geschillencommissies bijzonder onderwijs. Daaronder valt ook de Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk primair onderwijs. In een uiterste situatie kunt u daar een (formele) klacht indienen. De klachtenregeling van deze landelijke klachtencommissie is ook voor Radar van toepassing.

Wanneer u niet tevreden bent over iets wat uw kind betreft kunt u contact opnemen met de betreffende medewerker (bv. leerkracht). In een gesprek legt u dan uw klacht voor. Samen met deze medewerker zoekt u naar een oplossing. Wanneer dit niet lukt kunt u in gesprek gaan met de contactpersoon van de school of met de directeur van de school. De contactpersoon op elke school is de intern begeleider. Hij/zij luistert naar uw klacht en kan u doorverwijzen naar de juiste persoon. Dat kan de directeur zijn van de school maar ook de vertrouwenspersoon van Radar. Onze vertrouwenspersoon is: Mw. J. Timmerman (06-23619615).

Zowel de directeur van de school als de vertrouwenspersoon zullen proberen uw klacht op te lossen of erin te bemiddelen. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen u en de medewerker. Daarbij kan hoor- en wederhoor worden toegepast. Ook kan de vertrouwenspersoon u verwijzen naar de algemeen directeur of naar de landelijke klachtencommissie waarbij Radar is aangesloten.

Wanneer de klacht op schoolniveau- of Radarniveau niet kan worden opgelost kunt u zich wenden tot de Landelijke klachtencommissie voor het christelijk primair onderwijs. Informatie over de klachtencommissie kunt u vinden op: Klachtencommissie voor CPO

We zullen ons altijd volledig inzetten om te proberen uw klacht in goed overleg met elkaar op te lossen.

Procedure
Body
  1. Klacht bespreken met de betreffende medewerker.
    Eerst probeert u uw klacht te bespreken met de betreffende medewerker en in goed overleg op te lossen.
  2. Naar contactpersoon of directeur van de school.
    Wanneer uw klacht niet voldoende is opgelost kunt u zich wenden tot de directeur van de school of tot de contactpersoon van de school (intern begeleider). De contactpersoon kan u verwijzen naar de directeur van de school of naar de vertrouwenspersoon van Radar.
  3. Vertrouwenspersoon
    De vertrouwenspersoon kan bemiddelen bij uw klacht. Daarbij zal de vertrouwenspersoon hoor – en wederhoor toepassen. Ook kan de vertrouwenspersoon verwijzen naar de algemeen directeur of u adviseren zich te wenden tot de Landelijke klachtencommissie waar Radar bij is aangesloten. Het regelement wat op deze commissie van toepassing is kunt u vinden op de website: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl