Jenaplanonderwijs

Radarschool Johan Louis de Jonge biedt onderwijs aan via het Jenaplanonderwijs.
Body

Jenaplanonderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs. In de praktijk zijn de meest opvallende kenmerken van het Jenaplansysteem dat er wordt gewerkt in de zogenaamde stamgroepen. In deze groepen zitten leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar. Zo zijn er veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten in ons onderwijs. Onderwijs op onze Jenaplanschool betekent dan ook: leren hoe je jouw goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je anderen daarvoor de ruimte geeft.

Leren lezen, schrijven en rekenen zijn erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden, zoals het kunnen omgaan met emoties en creativiteit zijn onmisbaar in het leven. Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in in het Jenaplanonderwijs. Hier gebruiken we de vaardigheden die door kinderen geleerd zijn en openen we deuren en vensters voor de leerlingen. Daarnaast is zelfstandigheid belangrijk in het Jenaplanonderwijs, in combinatie met het werken in een groep en presteren als groep.

Kenmerkend voor het Jenaplanonderwijs zijn de kringen, viering, werken en spelen. Dit zijn de zogenaamde basisactiviteiten.

In gesprekken in de kring maken we plannen en bespreken we het werk. De kring is in onze school een ontmoetingsplaats. Het is een natuurlijke leersituatie. We gebruiken de kring bij de dagopening en vertelkring in de leeskring en bij instructie of introductie.

Het spel is een natuurlijke activiteit van de kinderen. Het komt tegemoet aan twee belangrijke basisbehoeften van elk kind: rust en beweging. Daarom heeft het spel een bewuste plaats in ons onderwijs.

Kinderen leren veel en ontwikkelen zich breed. Daarvoor staan de vier basisactiviteiten garant. Werken op onze school betekent: het verwerven van kennis en vaardigheden. De school heeft daarvoor een gestructureerd en uitgekiend aanbod. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen daarom hoge eisen.

De viering levert een belangrijke bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom zijn er in onze school vaste momenten van viering. Vieren is stilstaan bij. We doen dat bijvoorbeeld bij: de dagelijkse opening in de groep, de viering van de Christelijke feesten, de maandelijkse schoolviering, de vieringen die samenhangen met projecten als bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, het schoolproject.

Het Jenaplanonderwijs is gebaseerd op 20 basisprincipes. Twintig uitspraken over mens en maatschappij. Het eerste basisprincipe daarbij is: Ieder mens is uniek.

Voor meer informatie: kijk in het menu ‘onze scholen’ bij J.L. de Jongeschool.

Image
lianne-moeder-van-kim

Lianne, moeder van Kim:

"Voor ons is het belangrijk dat Kim naar een school gaat met dezelfde normen en waarden als thuis."

Image
lianne-moeder-van-kim

Lianne, moeder van Kim:

"Voor ons is het belangrijk dat Kim naar een school gaat met dezelfde normen en waarden als thuis."