Identiteit

Body

Radarscholen bieden Protestants Christelijk onderwijs aan. Het is gebaseerd op het geloof in God die mensen een hoopvolle toekomst geeft. De Bijbel is daarbij de bron, waarmee ons geloof vitaal blijft. Onze identiteit kent vier verschillende elementen:

Leren – We bieden onze leerlingen een rijk aanbod van verhalen en liederen aan, die belangrijk zijn in ons geloof en niet gemist kunnen worden. We zorgen voor een verantwoord dekkend aanbod in de acht jaren dat de kinderen onderwijs krijgen op onze scholen. In het aanbod nemen de verhalen rondom Advent, Kerst, 40 dagentijd, Pasen, Pinksteren en bid- en dankdag een duidelijke plaats in.

Vieren – Radar scholen zijn “vierscholen”. Ze zijn daarmee een afspiegeling van de vreugde en hoop die het Christelijk geloof biedt. We oefenen leerlingen in een feestgevoel en het genieten van de kleurrijke wereld die God ons heeft gegeven. Vieren kan ook diepe betekenis hebben wanneer het verdriet en de tegenslag lijken te winnen.

Delen – In het leven van Jezus staat delen centraal. Hij deelt het leven met wie buiten spel staan. Niet omdat Hij die kwetsbare anders zielig vindt, maar omdat Hij in die andere een medemens herkent, kostbaar in Gods ogen. Zo leren we kinderen te delen en te vergeven, vanuit een echte betrokkenheid voor de ander en te weten van zijn/haar situatie.

Samenleven – Radarscholen zijn een oefenplaats in het samenleven. Het verbond dat God met de mensen sloot leert ons te bouwen aan een wereld waarin recht wordt gedaan, talent wordt benut en bescherming wordt gegeven aan wie kwetsbaar is. Binnen Radarscholen oefenen we daarin: wie ben ik in relatie tot ander?