Hulp bij dyslexie

Radar biedt specifieke hulp bij dyslexie op de eigen school!
Body

Wie niet goed kan lezen en kan spellen heeft in onze maatschappij een groot probleem. De wereld om ons heen is een geletterde maatschappij, een wereld waarin door middel van schrifttekens wordt gecommuniceerd. Wie moeite heeft met het begrijpen van die tekens, loopt kans belangrijke informatie te missen. Niet goed kunnen lezen en spellen is een ernstige belemmering voor de schoolcarrière.

Na jaren van onduidelijkheid is er overeenstemming over wat kwalitatief goede zorg is voor kinderen met ernstige dyslexie. Een grote groep dyslectici kunnen momenteel behandeld worden, omdat de kosten van onderzoek en eventuele behandeling door de zorgverzekeraar worden vergoed. Wanneer dyslexie is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid dat de zorgverzekeraar 40 behandelingen vergoed. Deze behandeling vindt plaats via ONL en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde behandelaar vaak via RPCZ.

Radar biedt aan leerlingen met dyslexie het dyslexieprogramma Sprint aan. Hiermee kan de leerling op schoolniveau en thuis worden ondersteund. Vraag ernaar bij de leerkracht of directeur. Tevens krijgen al deze leerlingen een cursus aangeboden om met Sprint te leren werken.

Naast Sprint biedt Radar op alle scholen Bouw! en Dexlex aan. Bouw! is een uniek interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers fungeren als tutor.
Dexlex richt zich meer op de spelling van leerlingen.