Expertise binnen Radar

Body

Radar zet in op de ontwikkeling van expertise onder haar medewerkers. Zo zijn er op verschillende gebieden experts, die op alle scholen ingezet kunnen worden.

  • Zo hebben we intern:
  • Een coach coöperatief leren.
  • Een rekenspecialist (dyscalculie).
  • Een taalspecialist (NT2 en taalstoornissen, dyslexie).
  • Een kindercoach
  • Een advance trainer Rots&Water
  • Een schoolopleider (en SVIB)
  • Een coach (SVIB en beeldend coachen)