Engels in het onderwijs

Engels aan de basis
Body

Engels leren op de basisschool. In groep 5 t/m 8 wordt dat op alle Radarscholen aangeboden. Daarvoor worden verschillende eigentijdse methoden gebruikt. Enkele scholen gebruiken het programma Holmwoods, wat het mogelijk maakt om op eigen niveau en tempo Engels te leren.

Enkele Radarscholen bieden aan alle leerlingen van de school Engels aan: van groep 1 tot en met groep 8. Uit onderzoek blijkt dat juist jonge kinderen makkelijk een nieuwe taal leren. Door jong spelenderwijs te beginnen maken leerlingen zich een goede uitspraak eigen. Het aanleren van een nieuwe taal bevordert ook de eigen vaardigheid.

Engels is een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Elke leerling krijgt er mee te maken. Omdat onze maatschappij steeds internationaler gericht is, is kennis van het Engels een basisvoorwaarde.

Radar biedt elk jaar ook een Anglia-cursus aan. Deze is voor leerlingen van groep 7&8, waarmee ze hun Engelse kennis en vaardigheid een stevige boost kunnen geven. De cursus wordt na schooltijd gegeven, is gratis (enkel materiaal kosten).

Voor ondersteuning in het Engels geven zoeken wij native speakers: ouders die Engels (oorspronkelijk) als hun moedertaal hebben. Bent u een native speaker en wilt u de leerkracht ondersteunen in het geven van goed Engels. Meldt u zich dan aan bij een Radarschool in de buurt.