Downloads

Hieronder vindt u een selectie van documenten die Radarscholen aan de ouders van hun leerlingen openbaar heeft gesteld.
U kunt deze documenten bekijken of downloaden.

Signaal

Signaal is een periodieke uitgave van Radar, vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Schouwen-Duiveland of u als ouder of geïnteresseerde op de hoogte te houden

Inschrijven van een leerling

Onderstaand staan 2 versies van het inschrijfformulier in pdf-format. Eén versie is met digitale handtekening en de ander zonder digitale handtekening, beide formulieren zijn digitaal in te vullen. Zonder digitale handtekening kunt u invullen uitprinten, ondertekenen en op de betreffende school afleveren of scannen en mailen.

Verlofaanvraag

Wilt u een dag verlof aanvragen vanwege een speciale gelegenheid? Of buiten de schoolvakanties op vakantie? Hier zijn binnen de Leerplichtwet regels voor opgesteld. U vindt deze regels in de brochure ” Regeling vrijstelling schoolbezoek”.  Verlof aanvragen kunt u via het Aanvraagformulier ” Radarscholen formulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek”.